Akash Nagpal
Alok Dubey
Anand Dutta
Arun Pillai
Arun Sharma
Ashish Bhandari
Ashish Gupta
Ashmeer Sayyed
Ashutosh Kashyap
Ashwin Balasubramaniam
Bharath Gaikwad
Bijou Kurien
Bimal Sharma
Charan Reddy Boya
Deepak Kumar
Gopal Machani
Indranil Banerjee
Irfan Razack
Jayen Naik
Jonathan Yach
Kunal Sawhney
Madhur Laddha
Manohar D Chatlani
Manoj Singh
Mukesh Talreja
Munish  Khanna
Neerav Sejpal
Nirupa Shankar
Nitin Bansal
Prakesh Patel
Pramod Arora
Pranav Chaturvedi
Prasad Rane
Pushpa Bector
Raghu Rajagopalan
Rajan Vernekar
Rajeev Sharma
Rajendra Kalkar
Rakesh Ajila
Ravinder Choudhary
Rehan Samuel Huck
Rohan Anand
Rohit Gopalani
Sahil Kansal
Sakshi Goel
Salil Kumar
Sanjeev Rao
Sanket Satose
Shantanu Chakraborty
Siddhartha Natu
Sneha Jain
Stephen Jude Noah
Sumeet Lohia
Sumit Ghildiyal
Sumit S Suneja
Sunil Munshi
Suresh T R
Surjit Singh Rajpurohit
Tarandeep Singh
Tushar Dhingra
Uddhav Poddar
Vishak Kumar
Vishal Shah
Vivek Bali
Vivek Sandhwar
Vivek Shrivastava
Vivek Srivastava